Sorry, this video is not available in your country.

Cách chốt nối 2 đầu khăn ống

Tags: chốt nối, 2 đầu, khăn ống

Đăng ngày 30-12-2013

Quàng những chiếc khăn len ấm áp do chính mình đan thì còn gì bằng phải không nào? Cùng học cách chốt nối 2 đầu khăn ống các nàng nhé!

Bình luận (0)