Sorry, this video is not available in your country.

Cách đan khăn đẹp cho nam

Tags: Cách đan khăn đẹp cho nam, hướng dẫn đan len, cách đan len

Đăng ngày 05-12-2012

Chỉ cần hai chiếc kim đan và len, bạn đã đan được một chiếc khăn ấm cho người thương yêu của mình.

Bình luận (0)