Clip đã bị xóa!

Cách đan khăn đẹp cho nam

Cách đan khăn đẹp cho nam
nguyenvu2010

Ngày đăng 05-12-2012

Chỉ cần hai chiếc kim đan và len, bạn đã đan được một chiếc khăn ấm cho người thương yêu của mình.