Sorry, this video is not available in your country.

Cách đan khăn nữ

Tags: Cách đan khăn nữ, handmade, sáng tạo, đan len

Đăng ngày 21-01-2013

Giới thiệu với quý vị và các bạn cách đan khăn nữ độc đáo và đẹp cho những ngày đông lạnh.

Bình luận (0)