Cách đăng tải clip lên Blog Giao Thông

Đăng ngày 05-04-2007
Đoạn clip hướng dẫn cách đăng tải đoạn clip đã quay lên chuyên trang Blog giao thông.

Bình luận (4)