Clip đã bị xóa!

Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy

Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy
camnangsong

Ngày đăng 15-04-2013

Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy theo phong cách Origami.