Sorry, this video is not available in your country.

Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy

Tags: Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy, tự làm, handmade, sáng tạo

Đăng ngày 15-04-2013

Cách gấp kiếm Ninja bằng giấy theo phong cách Origami.

Bình luận (0)