Sorry, this video is not available in your country.

Cách giết trâu dã man

smallwitch

Tags: Trâu trọi, động vật, hoang dã

Đăng ngày 11-11-2009

Yếu tim không nên xem

Bình luận (0)