Clip đã bị xóa!

Cách tết tóc zig zag đơn giản

Cách tết tóc zig zag đơn giản
violet1988

Ngày đăng 03-10-2012

Clip hướng dẫn bạn cách tết tóc rắn (hay zig zag), cách làm đơn giản với cách tết đuôi sam thông thường nhưng giữ chặt sợi tóc giữa và kéo tóc ngược lên.