Clip đã bị xóa!

Cai Luong Doi Co Luu - Phan 1

Cai Luong Doi Co Luu - Phan 1
picachu

Ngày đăng 30-12-2007

Nghe si: Minh Vuong, Bach Tuyet, Diep Lang, Ngoc Giau, Kim Tu Long, Thoai My.