Clip đã bị xóa!

Cai Luong Tam Cam - Phan 1
picachu

Ngày đăng 30-12-2007

Nghe si: Vu Linh, Phuong Mai, Thanh Hang, Hong Nga, Chi Linh, Huu Chau, Ngoc Dang, Tu Suong, Thanh Uyen, Truong Hoang Long, Kim Phuong, Vu Hoa Ha, Hieu Canh, My Phung.