Clip đã bị xóa!

Cai Luong Tieu Anh Phung
Smiles

Ngày đăng 30-12-2007

Dien vien: Minh Vuong, Le Thuy, Kim Tu Long, Tai Linh, Thanh Tong, Truong Son, Thao Nguyen, Huu Canh, Van Chung, Bach Long