Sorry, this video is not available in your country.

Cái giếng có ma giết người ở Vĩnh Phúc

Tin trong nước

Tags: Vĩnh Phúc, giếng độc

Đăng ngày 02-06-2010

Chiếc giếng ma quái đã nuốt chửng 4 mạng người cùng một lúc đang gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc. Tại thời điểm này, người dân quanh vùng lo sợ và cho rằng giếng có ma
Đọc thêm

Bình luận (5)