Clip đã bị xóa!

Cái giếng có ma giết người ở Vĩnh Phúc

Cái giếng có ma giết người ở Vĩnh Phúc
vietnam.today

Ngày đăng 02-06-2010

Chiếc giếng ma quái đã nuốt chửng 4 mạng người cùng một lúc đang gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc. Tại thời điểm này, người dân quanh vùng lo sợ và cho rằng giếng có ma