Cấm cười - cười là ăn đánh

Đăng ngày 18-10-2008
Người Nhật học tiếng Anh. Cấm cười - cười là ăn đánh. Ae xem xong xem có bị đánh roi nào không nhét

Bình luận (0)