Sorry, this video is not available in your country.

Cảm nhận 'siêu Smartphone' Samsung Galaxy S4

Tags: samsung, galaxy s4, smartphone cao cấp

Đăng ngày 29-03-2013

Samsung Galaxy S4 là chiếc smartphone cao cấp mới nhất của Samsung. Mặc dù không có thay đổi về thiết kế so với S3, tuy nhiên sự thay đổi lại đến từ bên trong phần cứng, khi mà mọi thí nghiệm test hiệu năng đều cho kết quả vượt trội.
Đọc thêm

Bình luận (0)