Clip đã bị xóa!

Cầm tay mùa hè - Uyên Linh, Thanh Lam, Hà Linh

Cầm tay mùa hè - Uyên Linh, Thanh Lam, Hà Linh
vpop

Ngày đăng 20-06-2011

Cầm tay mùa hè Liveshow Uyên Linh - Thanh Lam