Sorry, this video is not available in your country.

Cận cảnh rắn khổng lồ săn mồi

Tags: Cận cảnh rắn khổng lồ săn mồi, loài rắn, họ nhà rắn

Đăng ngày 15-10-2012

Cận cảnh rắn khổng lồ săn mồi

Bình luận (0)