Clip đã bị xóa!

Căng thẳng nghẹt thở giải đua ô tô địa hình quốc tế

Căng thẳng nghẹt thở giải đua ô tô địa hình quốc tế
vietnam.today

Ngày đăng 25-11-2010

Đây là lần đầu tiên, đại diện Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi này.