Cánh Đồng Chết - Tập 1

Đăng ngày 14-11-2008
Một bộ phim tài liệu về chiến tranh Khmer đỏ (dựa trên sự kiện có thật về hai nhà báo của tờ New York Times: một Mĩ, một Khmer trong thời kì Khmer đỏ).

Bình luận (2)