Clip đã bị xóa!

Cánh Đồng Chết - Tập 1

Cánh Đồng Chết - Tập 1
film4w.com

Ngày đăng 14-11-2008

Một bộ phim tài liệu về chiến tranh Khmer đỏ (dựa trên sự kiện có thật về hai nhà báo của tờ New York Times: một Mĩ, một Khmer trong thời kì Khmer đỏ).