Clip đã bị xóa!

Cảnh anh Nguyễn Văn Trỗi bị tử hình.

Cảnh anh Nguyễn Văn Trỗi bị tử hình.
ledinhle

Ngày đăng 10-10-2008

Clip này được cho là ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử. Được đăng trên youtube bởi user: "qclaser".