Sorry, this video is not available in your country.

Cánh chim tự do

Hoàng Anh Sơn

Tags: nghệ thuật, những khoảng khắc đáng nhớ, vũ điệu, múa, cánh chim tự do, cành diều vàng 2007

Đăng ngày 17-03-2008

Vũ điệu múa trong lễ trao giải cánh diều vàng 2007.

Bình luận (0)