Clip đã bị xóa!

Cảnh đẹp thiên nhiên
hanhoan

Ngày đăng 22-03-2007

cá mập đớp mồi