Cảnh huấn luyện như thật của đặc nhiệm Nga

Đăng ngày 05-01-2012
Đoạn video quay lại cảnh một buổi tập luyện chống khủng bố, giải cứu và đảm bảo an ninh con tin của một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Nga. Các tình huống được đưa ra sống động như thật để binh sỹ quen với không khí chiến đấu, sẵn sang ứng phó với các tình huốn nảy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Bình luận (1)