Clip đã bị xóa!

Cảnh sát Thái chống bạo động ở Bangkok

Cảnh sát Thái chống bạo động ở Bangkok
tuannt_hicc

Ngày đăng 08-10-2008

Nạn bạo động nổi tiếng ở Thái Lan!