Cảnh sát Thái chống bạo động ở Bangkok

Đăng ngày 08-10-2008
Nạn bạo động nổi tiếng ở Thái Lan!

Bình luận (1)