Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh sát đặc nhiệm VN tập chống khủng bố

Tags: Cảnh sát đặc nhiệm VN tập chống khủng bố

Đăng ngày 08-06-2011

Hình ảnh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm diễn tập đi trực thăng, leo dây, đột nhập vào rạp hát để vô hiệu hóa bọn khủng bố...

Bình luận (0)