Clip đã bị xóa!

Cảnh sát giao thông bị bắt lỗi

Cảnh sát giao thông bị bắt lỗi
vietnam.today

Ngày đăng 25-06-2012

Clip quay trên đoạn đường Phạm Hùng, Hà Nội.