Cảnh sát giao thông văng tục ở Hà Nội

Đăng ngày 09-05-2011
Công an giao thông là đề tài mà báo chí và xã hội bàn tán muôn thưở. Thế nhưng không có gì thay đổi, từ những thái độ của người tham gia cho đến người thi hành nhiệm vụ. Dĩ nhiên ở đây không phải nói tất cả, chỉ là số ít và hy vọng số ít ấy sẽ không còn nữa.

Bình luận (2)