Sorry, this video is not available in your country.

Thí sinh Cuộc đua kì thú náo loạn cao nguyên

Tran Thi Mai Lien

Tags: Cao nguyên náo loạn-[Hậu Trường Cuộc Đua Kì Thú 2012]

Đăng ngày 12-07-2012

Các thí sinh ở cuộc đua kì thú phải trải qua bắn tên và cưỡi ngựa đầy nguy hiểm
Cao nguyên náo loạn-[Hậu Trường Cuộc Đua Kì Thú 2012]