Clip đã bị xóa!

Thí sinh Cuộc đua kì thú náo loạn cao nguyên

Thí sinh Cuộc đua kì thú náo loạn cao nguyên
lotusbeo

Ngày đăng 12-07-2012

Các thí sinh ở cuộc đua kì thú phải trải qua bắn tên và cưỡi ngựa đầy nguy hiểm Cao nguyên náo loạn-[Hậu Trường Cuộc Đua Kì Thú 2012]