Sorry, this video is not available in your country.

Cao thủ "lia gạch"

Hoàng Anh Sơn

Tags: Cao thủ

Đăng ngày 07-05-2012

Anh chàng này ném gạch dưới nước đi được rất xa.

Bình luận (3)