Sorry, this video is not available in your country.

Cắt ruột thừa

xalamonster

Tags: Cắt ruột thừa

Đăng ngày 05-08-2008

Mô tả kỹ thuật mổ cắt ruột thừa.

Bình luận (0)