Clip đã bị xóa!

Cắt ruột thừa

xalamonster

5,013

Tags: Cắt ruột thừa

Đăng ngày 05-08-2008

Mô tả kỹ thuật mổ cắt ruột thừa.

Bình luận (0)