Sorry, this video is not available in your country.

Câu Chuyện Vĩnh Hằng

ck4ami

Tags: Câu Chuyện Vĩnh Hằng, Pháp Chính, Pháp Luân Đại Pháp, vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn

Đăng ngày 31-12-2007

Câu chuyện về Pháp Chính chỉnh hóa lại toàn bộ vũ trụ

Bình luận (1)