Câu Chuyện Vĩnh Hằng

Đăng ngày 31-12-2007
Câu chuyện về Pháp Chính chỉnh hóa lại toàn bộ vũ trụ

Bình luận (1)