Sorry, this video is not available in your country.

Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

Tags: TUSON91, TUSONMTV, TUSONTV, KINHBACTV, KHOAHOCTV, THEGIOINGAYNAY, LYTHAITOTV, Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

Đăng ngày 27-08-2012

Có cầu vòm dài 800 mét, toàn thân cầu là 2500 mét. Nét độc đáo nhất của cầu là đường bộ 2 bên, đường sắt ở giữa lối đi bên trái. Cầu Long Biên là một phần của thủ đô Hà Nội và vì thế biến cố có tầm vóc quốc gia, xảy ra tại Hà Nội đều có sự chứng kiến và tham gia của cây cầu.
Đọc thêm

Bình luận (0)