Clip đã bị xóa!

Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử
nguyenvu2010

Ngày đăng 27-08-2012

Có cầu vòm dài 800 mét, toàn thân cầu là 2500 mét. Nét độc đáo nhất của cầu là đường bộ 2 bên, đường sắt ở giữa lối đi bên trái. Cầu Long Biên là một phần của thủ đô Hà Nội và vì thế biến cố có tầm vóc quốc gia, xảy ra tại Hà Nội đều có sự chứng kiến và tham gia của cây cầu.