Cầu Rạch Chiếc - Trận đánh cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn

Đăng ngày 26-04-2010
Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

Bình luận (0)