Cầu cho cha mẹ 10 (Nhạc Công Giáo)

Đăng ngày 07-06-2008
Tổng hợp 10 ca khúc "Cầu cho cha mẹ",với thể loại Nhạc Công Giáo, Nếu bạn muốn nghe cả 10 ca khúc hãy vào http://clip.vn/mytv/hoangtuong_1689 Mời mạn lắng nghe và suy ngẫm.

Bình luận (2)