Clip đã bị xóa!

Cầu cho cha mẹ 9 (Nhạc Công Giáo)

Cầu cho cha mẹ 9 (Nhạc Công Giáo)
hoangtuong_1689

Ngày đăng 09-06-2008

Tổng hợp 10 ca khúc "Cầu cho cha mẹ", mời các ban nghe và suy ngẫm. Nếu bạn muốn nghe cả 10 ca khúc hãy vào http://clip.vn/mytv/hoangtuong_1689. Xin cám ơn!