Câu chuyện của những phụ nử ở Trà Vinh

Đăng ngày 04-05-2011
Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ và các em gái nơi đây là một bài học tiêu biểu về xóa mù chữ cho người nghèo.

Bình luận (0)