Clip đã bị xóa!

Cầu quay Sông Hàn - TP Đà nẵng

Cầu quay Sông Hàn - TP Đà nẵng
thanyeu

Ngày đăng 11-08-2009

rất đẹp, giống Hàn Quốc quá đi