Chăm pa du lịch và đền tháp - Ẩn số Chăm pa - Tập 1

Đăng ngày 05-02-2009
Kể từ khi công trình khảo cứu đồ sộ thống kê các di tích Chàm ở Trung Bộ của một nhà nghiên cứu người Pháp kiến trúc sư, khảo cổ ra đời đến nay đã gần 1 trăm năm trôi qua. Trong gần một thế kỉ trôi qua, những tháp Chàm, những công trình kiến trúc độc đáo duy nhất của nền văn hóa Chăm pa đã bị mất đi hoặc hư hại nghiêm trọng

Bình luận (0)