Clip đã bị xóa!

Chân Châu Cảng
Robocon0410

Ngày đăng 16-10-2007

Sự kiện lịch sử