Cháo giải cảm

Đăng ngày 27-09-2007
Nguyên liệu

o 1 muổng canh lá tía tô cắt nhuyễn
o 1 muổng canh lá kinh giới cắt nhuyễn
o 1 muổng canh đầu hành hương cắt nhuyễn
o ½ muổng canh hành lá cắt nhuyễn
o 1 muổng canh gừng cử cắt sợi
o 1 lòng đỏ trứng gà
o 1 nắm gạo
o 1 chút muối tiêu, hạt nêm

Bình luận (1)