Clip đã bị xóa!

Cháo giải cảm
thuyduongnsx

Ngày đăng 27-09-2007

Nguyên liệu o 1 muổng canh lá tía tô cắt nhuyễn o 1 muổng canh lá kinh giới cắt nhuyễn o 1 muổng canh đầu hành hương cắt nhuyễn o ½ muổng canh hành lá cắt nhuyễn o 1 muổng canh gừng cử cắt sợi o 1 lòng đỏ trứng gà o 1 nắm gạo o 1 chút muối tiêu, hạt nêm