Chào mào hot

Đăng ngày 01-12-2009
con này chim CM ta hót đấu thì thôi rồi lúc thì đấu giọng ta lúc thì Huế mình chỉ biết vậy thôi hót gịong choè cung được

Bình luận (8)