Clip đã bị xóa!

Chào mào miền bắc
thanhskda

Ngày đăng 04-11-2009

Con này em nuôi non lên,giọng chuẩn miền bắc