Sorry, this video is not available in your country.

Châu Phi: Báo động nạn đói nghiêm trọng

Biển Chết

Tags: châu phi, báo động, nạn đói, nghiêm trọng

Đăng ngày 07-07-2011

Nguy cơ về một nạn đói nghiêm trọng đang đe dọa các nước Châu Phi khi khu vực này đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Bình luận (0)