Clip đã bị xóa!

Châu Phi: Báo động nạn đói nghiêm trọng

Châu Phi: Báo động nạn đói nghiêm trọng
blackocean

Ngày đăng 07-07-2011

Nguy cơ về một nạn đói nghiêm trọng đang đe dọa các nước Châu Phi khi khu vực này đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua.