Sorry, this video is not available in your country.

Cháu vẽ ông mặt trời

Kiddyland

Tags: Cháu vẽ ông mặt trời, trẻ em, yêu thương, chủ nhật

Đăng ngày 20-01-2008

Hưởng ứng ngày 20-1, ngày Chủ nhật yêu thương trên Clip.vn

Bài hát "Cháu vẽ ông mặt trời"

Bình luận (0)