Sorry, this video is not available in your country.

Cháy lớn ở Bắc Giang

Tin trong nước

Tags: Cháy rừng, Bắc Giang, Cháy lớn ở Bắc Giang

Đăng ngày 18-02-2009

Khoảng 10000 km rừng phòng hộ đã bị cháy ở tỉnh Bắc Giang hiện nguyên nhân chưa được xác định

Bình luận (0)