Clip đã bị xóa!

Cháy lớn ở Bắc Giang
vietnam.today

Ngày đăng 18-02-2009

Khoảng 10000 km rừng phòng hộ đã bị cháy ở tỉnh Bắc Giang hiện nguyên nhân chưa được xác định