Clip đã bị xóa!

Chém giết kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn

Chém giết kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn
vietnam.today

Ngày đăng 07-09-2012

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 2 người chết