Clip đã bị xóa!

Chém nhau đứt cổ tại chợ Phùng Khoang

Chém nhau đứt cổ tại chợ Phùng Khoang
vietnam.today

Ngày đăng 10-09-2012

Chém nhau kinh hoàng tại chợ Phùng Khoang