Sorry, this video is not available in your country.

Chém nhau đứt cổ tại chợ Phùng Khoang

Tin trong nước

Tags: chém nhau, kinh hoàng, chợ Phùng Khoang

Đăng ngày 10-09-2012

Chém nhau kinh hoàng tại chợ Phùng Khoang

Bình luận (0)