Sorry, this video is not available in your country.

Chi Pu tập nhảy trước thềm Ck Move It

Hoàng Anh Sơn

Tags: chipu, cuong, seven, Hiphop, Dance, Dancing, sacred, Music, final, Moveit, entertaiment

Đăng ngày 22-04-2012

Vậy là "cơn bão" chung kết Move it đã bắt đầu hoành hành những đợt đầu tiên . Và đầu tiên là tại lớp học nhảy của Cường Seven. Hãy xem Chi Pu nói gì về " cơn bão " nhé !
Đọc thêm

Bình luận (0)