Clip đã bị xóa!

Chi chi chành chành
WhiteOcelot

Ngày đăng 27-11-2008

Các ca sĩ nhí trình bày: Phương Thảo, Bảo Ngọc, Trà My, Anh Huy, Anh Tuấn, Khương Duy và 1 bé không rõ tên