Chỉ có thể là gái Nhật

Đăng ngày 07-05-2012
Ném chuẩn xác mục tiêu mà không cần nhìn có thể video đã được sắp xếp nhưng có những cú ném chuẩn xác đến kinh ngạc của những cô gái Nhật.

Bình luận (3)