Sorry, this video is not available in your country.

ChiaDoiMotTraiTim - MinhHang&ThanhDaiSieu

Tags: chia doi mot trai tim, minh hang, thanh dai sieu, ca nhac, clip nhac

Thể hiện: Đàm Khánh Ngọc

Thể loại: Việt Nam

Đăng ngày 10-05-2008

clip dc trich tu allbum vol 1 cua Minh Hang

Bình luận (0)