Clip đã bị xóa!

ChiaDoiMotTraiTim - MinhHang&ThanhDaiSieu

2,028

Tags: chia doi mot trai tim, minh hang, thanh dai sieu, ca nhac, clip nhac

Thể hiện: Minh Hằng, Thành Đại Siêu

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Đăng ngày 10-05-2008

clip dc trich tu allbum vol 1 cua Minh Hang

Bình luận (0)