Sorry, this video is not available in your country.

Chiêm ngưỡng 30 hoa hậu biển Việt Nam

Tin trong nước

Tags: VTV3, Hoa hậu Việt Nam 2008, Chiêm ngưỡng 30 hoa hậu biển Việt Nam

Đăng ngày 29-08-2008

Hoa hậu Việt Nam 2008

Bình luận (0)